2500 m² 25er WA + 1700 m² 17,5er BRW, inkl. Aussenbeschichtung